Artist Statement NL:

Ik maak werken die een wisselwerking zijn tussen monumentale en schetsmatige materialen en werkwijzen; de ruimte zelf, structuren van de ruimte, beton, zeil, metaal, bouwen versus potlood, stift, A4tjes, houtjes, schets.

Ik kies voor materialen die van elkaar kunnen lenen. Door het vermengen en vervormen van hun eigenschappen maak ik werken die niet zijn wat ze lijken te zijn. Ik werk bijvoorbeeld met los stof; pigmenten, pastel en potlood omdat deze overgenomen kunnen worden door materialen zoals beton. Beton is een hard monumentaal materiaal dat echter als stof begint en pas vorm aanneemt als je er water aan toevoegt in een mal. Beton neemt vervolgens de eigenschappen van die mal over.

Hoe verhoudt een fragiel papier zich tot het zware beton, hoe gaan ze met elkaar om als ze elkaar in het midden treffen?

Aanleiding voor deze werken zijn situaties of plekken waarin ik een bepaalde dualiteit of ‘schijn’ ervaar. Door monumentale beeldtaal te combineren met schetsmatige beeldtaal probeer ik een optie te geven voor een andere interpretatie en creëer ik een eigen schijnconstructie.

 

 

Artist Statement EN:

I create works that exist between monumental and conceptual materials and techniques; the space itself, structures within that space, concrete, tarp, metal, construction versus pencil, marker, A4 paper, wood, and sketches.

I select materials that can borrow each other’s qualities. By mixing and reshaping their properties, I create works that are never what they appear to be. For example, I work with powders; pigments, pastel and pencil because these transfer onto other materials like concrete. Concrete is a hard, monumental material that starts out as a powder and doesn’t take shape until you add water in a cast. Then, concrete takes on the properties of the cast.

How does a fragile piece of paper relate to the heavy concrete? How do they interact when they meet in the middle?

These pieces emerge out of locations where I experience a certain duality or ‘appearance’. By combining monumental visual cues with conceptual ones, I try to create the option of a different interpretation and in the process, I create my own folly.

.

 

…………………………………………………………..

Tekst over het werk:

  • Nieuw in de collectie – Puck Barendrecht 2019 –> voor gehele tekst zie: LINK

De perceptie van verschillende materialen – met name beton en papier – speelt in Kramers werk een belangrijke rol. Door materialen te combineren of de illusie van het ene materiaal in het andere materiaal te creëren, ontstaan er werken die niet zijn wat ze lijken. De toeschouwer ervaart een bepaalde mate van verwarring en wordt gestimuleerd om vérder te kijken. Wij mensen zijn snel geneigd om te wennen aan een bepaalde status quo en vervolgens de onderliggende procesmatigheid te vergeten. Maaike hoopt met haar werken deze onderliggende procesmatigheid in alles om ons heen opnieuw onder de aandacht te brengen. Het proces is ook bij de totstandkoming van het werk een onmisbaar element. Verschillende fases zijn nodig om de juiste gelaagdheid in de werken te brengen.