Ik reageer met mijn werk op aannames en waarheden die spelen in de maatschappij en die mij persoonlijk raken. Ik ben op zoek naar de rekbaarheid van deze situaties en houd van het idee dat ‘vaste’ waarheden maakbaar zijn en daardoor veranderlijk.

In de werken lopen verschillende realiteiten/mogelijkheden door elkaar. Niet echt versus onecht of licht versus zwaar, maar echt en onecht tegelijkertijd; licht en zwaar tegelijkertijd.