Artist Statement NL:

We staan vaak niet stil bij het feit dat we praktisch alles om ons heen ooit geconstrueerd hebben en dit nog steeds doen. In mijn werk wil ik de onderliggende procesmatigheid in alles om ons heen onder de aandacht brengen. Ik reageer op geconstrueerde situaties of ideeën en kijk of daar meerdere of andere perspectieven aan toe te voegen zijn.

Het maakproces is een belangrijk onderdeel van eindresultaat. Ik maakt in mijn werk gebruik van een wisselwerking tussen monumentale en schetsmatige materialen en werkwijzen; de ruimte zelf, structuren van de ruimte, beton, zeil, metaal, bouwen versus schetsmatige materialen en werkwijzen: potloodtekeningen, papier, houtjes, schets.

Ik kies voor materialen die van elkaar kunnen lenen. Daardoor vermengen en vervormen hun eigenschappen. Door monumentale beeldtaal te combineren met een schetsmatige beeldtaal worden eigen constructies gecreëerd die naast monumentaliteit ook twijfel en overdenkingen in zich dragen.

Artist Statement EN:

We don’t often realise that we have created almost everything around us and continue to do so. In my work I strive to draw attention to the process-oriented nature of the world around us. I respond to constructed situations or ideas and examines if multiple or different perspectives can be applied to them.

The creation process often plays an important role in the end result. By using the space itself, concrete, tarp, metal, construction versus pencil, paper, wood, and sketches I create an exchange between monumental and conceptual materials and techniques

I select materials that can borrow each other’s qualities in mixing and reshaping their properties. By combining monumental visual cues with conceptual ones, I create constructs that exude not only monumentality but also doubt, reflection, and process.

.

…………………………………………………………..

Teksten over het werk:

  • Zwevend Beton – Marjolein Sponselee/Lucy in de Lucht 2020 –> voor gehele tekst zie: LINK

Maaike maakt objecten in beton. Objecten aan de wand en op de vloer. Opvallend is dat het beton geen massief, kil blok is maar allerlei sporen in zich draagt. Sporen van andere materialen, sporen van tekeningen en letterlijk ook verschillende lagen waarin het werkproces zichtbaar blijft.


  • Nieuw in de collectie – Puck Barendrecht 2019 –> voor gehele tekst zie: LINK

De perceptie van verschillende materialen – met name beton en papier – speelt in Kramers werk een belangrijke rol. Door materialen te combineren of de illusie van het ene materiaal in het andere materiaal te creëren, ontstaan er werken die niet zijn wat ze lijken. De toeschouwer ervaart een bepaalde mate van verwarring en wordt gestimuleerd om vérder te kijken. Wij mensen zijn snel geneigd om te wennen aan een bepaalde status quo en vervolgens de onderliggende procesmatigheid te vergeten. Maaike hoopt met haar werken deze onderliggende procesmatigheid in alles om ons heen opnieuw onder de aandacht te brengen. Het proces is ook bij de totstandkoming van het werk een onmisbaar element. Verschillende fases zijn nodig om de juiste gelaagdheid in de werken te brengen.