Artist Statement NL:

We staan vaak niet stil bij het feit dat we praktisch alles om ons heen ooit geconstrueerd
hebben en dit nog steeds doen. In mijn werk breng ik onderliggende procesmatigheid
onder de aandacht, laat ik zien dat ruimtes gemaakt zijn door mensen en dat ze een
vorm zijn waarin ideeën opgeslagen worden.

Deze ideeën zijn lang niet zo houdbaar als het materiaal waarin ze vastgelegd zijn.
Het enorme contrast tussen de vluchtigheid, menselijkheid en het fictieve van ideeën en de snelheid en grootsheid waarmee gebouwd kan worden intrigeert mij.

Ik incorporeer verschillende stadia van het proces in mijn werk.
Van het monumentale eindwerk tot het materiaal en werkwijzen die aan het maken vooraf gaan.
Denk aan schetsen, documentaire fotografie, maquettes in combinatie met beton, staal en vergroting.
Tijdens het maken ontstaan er verschillende faseovergangen tussen de materialen en werkwijzen.
Schetsen krijgen een sculpturale vertaling, worden gefotografeerd, geprint, vergroot, ingegoten en gekopieerd.

Ik kies vaak voor materialen die van elkaar kunnen lenen. Hierdoor vermengen en vervormen hun eigenschappen.
Door monumentale beeldtaal te combineren met een schetsmatige beeldtaal creëer ik constructies die naast monumentaliteit ook twijfel en overdenkingen in zich dragen.
Hierdoor ontstaan gelaagde werken waarin logische waarneming en de daaraan gekoppelde verwachting doorbroken wordt.

 

Artist Statement EN:

We aren’t constantly aware of it, but almost everything around us has been constructed, and we continue to construct.
I focus on bringing underlying, systematic processes to light, showing that spaces are created by people, and that they are a form in which ideas are stored.

The ideas that are stored in these spaces are not as tenable as the material these spaces are made of.
I’m intrigued by the massive contrast between the volatility, humanity, fictitiousness of ideas,
and the speed and grandeur with which it’s possible to build structures.

I incorporate different stages of the creating process into my work; from the monumentality of
the final work, to the materials and methods that lead up to it.
Examples include sketches, documentary photography, and scale models in combination with
concrete, steel, and magnification. During the creating process, the work goes through various phase transitions,
dictated by the materials and methods. Sketches are given a sculptural translation, are photographed, printed, enlarged, cast,
and copied.

I often use materials that have the ability to borrow qualities from one another. Because of this, all materials mix and transform.
This process creates layered works in which logical perception and the associated expectations are broken.
…………………………………………………………………………………………..

Meer over het werk:

  • Mister Motley – Niets kan niet, op atelierbezoek bij Maaike Kramer door Alex de Vries – 2023 –> zie: LINK

De beelden van Maaike Kramer laten structuren en constructies zien die opbouw en afbraak in zich verenigen. Ze onthullen hoe iets in elkaar zit, maar storten tegelijkertijd onder hun eigen gewicht in. De betonnen, stenen en keramische sculpturen vormen het evenbeeld van de wankele samenleving waarin we leven. De beelden die ze maakt zijn en overblijfsels van wat er was en fundamenten voor wat nog komt.

…………………………………………………………………………………………..
  • Springvossen – Podcast van Robert van Altena in samenwerking met AmsterdamFM – 2023 –> zie: LINK

“Tekenen is voor mij de meest directe handeling van hoofd naar hand. Er zit niks tussen […]. Eigenlijk zie ik mijn werk altijd als een soort dikke tekening. Het is een tekening met massa. Maar kan deze lijn ook gewicht aan? In hoeverre kan wat je hoofd kan bedenken ook werkelijk de werkelijkheid in?”

…………………………………………………………………………………………..
  • Kunst is Lang – Podcast van Luuk Heezen in samenwerking met Mister Motley – 2022 –> zie: LINK

De wandwerken en sculpturen van Maaike Kramer zijn ofwel opgetrokken uit beton, of ze refereren aan beton. Het zijn objecten die zowel monumentaal als kwetsbaar ogen, met een huid vol vouwen, verschillende grijstinten en getekende schetsen – waardoor hun constructie en onaffe karakter wordt benadrukt. Deze betonnen beelden zijn voor Maaike een monument voor het idee dat zelfs de meest stellig gebrachte waarheid een constructie is, en daarmee niet absoluut of onveranderlijk.

…………………………………………………………………………………………..

  • Drawing Centre Diepenheim – The Unbalancing Act – 2022 –> voor de gehele tekst zie: LINK

De harde realiteit van een in beton gegoten sculptuur openbaart de zoekende hand tijdens het tekenen en alle mogelijkheden die in de sculptuur besloten lagen. Het spanningsveld tussen het fictieve en onbegrensde van een tekening en de realiteit van maat, gewicht en balans komt tot uiting in het werk.

…………………………………………………………………………………………..

  • Artist in residency – Twijfelen in beton – Art Utrecht/Lou Vos 2021 –> voor de gehele tekst zie: LINK

De tekeningen vormen een wezenlijk onderdeel van het werkproces en fungeren als bouwstenen die zijn terug te vinden in de betonnen objecten. Het zijn juist de vele pogingen, het zoeken, wat haar fascineert. Nooit is het zeker hoe het er uiteindelijk uit zal zien.

…………………………………………………………………………………………..

  • Members View – Young collectors Circle /Luuk Heezen 2020 –> voor gehele tekst zie: LINK

Het heeft iets weg van een schatkaart, maar dan een weifelende: eentje die voorzichtig probeert een weg te formuleren, zich weer terugtrekt, gehavend en dubbelgevouwen is, een lichte en een donkere helft heeft en allerlei grijstinten ertussenin. En tegelijkertijd straalt het werk een bedeesde kracht uit, het is er, en heeft iets te bieden voor wie oog heeft voor wat niet schreeuwt.

…………………………………………………………………………………………..

  • Zwevend Beton – Marjolein Sponselee/Lucy in de Lucht 2020 –> voor gehele tekst zie: LINK

Maaike maakt objecten in beton. Objecten aan de wand en op de vloer. Opvallend is dat het beton geen massief, kil blok is maar allerlei sporen in zich draagt. Sporen van andere materialen, sporen van tekeningen en letterlijk ook verschillende lagen waarin het werkproces zichtbaar blijft.