Artist Statement NL:

We staan vaak niet stil bij het feit dat we praktisch alles om ons heen ooit geconstrueerd
hebben en dit nog steeds doen. In mijn werk breng ik onderliggende procesmatigheid
onder de aandacht, laat ik zien dat ruimtes gemaakt zijn door mensen en dat ze een
vorm zijn waarin ideeën opgeslagen worden. Deze ideeën, de ideevorming, het proces
van vallen en opstaan, verhalen (feitelijk en fictief) en menselijke twijfel krijgen in mijn
werk de ruimte. Hierdoor ontstaan gelaagde bouwwerken waarin ik een visueel spel
aanga waarin logische waarneming en de daaraan gekoppelde verwachting doorbroken
wordt.

Ik kies hierbij voor materialen die in het maakproces van elkaar kunnen lenen.
Daardoor vermengen en vervormen hun eigenschappen. Beton neemt bijvoorbeeld
grafiettekeningen en papierstructuur over. Door monumentale beeldtaal te combineren
met een schetsmatige beeldtaal worden eigen constructies gecreëerd die naast monumentaliteit
ook twijfel en overdenkingen in zich dragen.

…………………………………………………………..

Teksten over het werk:

  • Zwevend Beton – Marjolein Sponselee/Lucy in de Lucht 2020 –> voor gehele tekst zie: LINK

Maaike maakt objecten in beton. Objecten aan de wand en op de vloer. Opvallend is dat het beton geen massief, kil blok is maar allerlei sporen in zich draagt. Sporen van andere materialen, sporen van tekeningen en letterlijk ook verschillende lagen waarin het werkproces zichtbaar blijft.


  • Nieuw in de collectie – Puck Barendrecht 2019 –> voor gehele tekst zie: LINK

De perceptie van verschillende materialen – met name beton en papier – speelt in Kramers werk een belangrijke rol. Door materialen te combineren of de illusie van het ene materiaal in het andere materiaal te creëren, ontstaan er werken die niet zijn wat ze lijken. De toeschouwer ervaart een bepaalde mate van verwarring en wordt gestimuleerd om vérder te kijken. Wij mensen zijn snel geneigd om te wennen aan een bepaalde status quo en vervolgens de onderliggende procesmatigheid te vergeten. Maaike hoopt met haar werken deze onderliggende procesmatigheid in alles om ons heen opnieuw onder de aandacht te brengen. Het proces is ook bij de totstandkoming van het werk een onmisbaar element. Verschillende fases zijn nodig om de juiste gelaagdheid in de werken te brengen.